NAUTA +

NAUTA +

 

to nowy parametryczny edytor dla drukarek 3D, mogący importować wiele formatów 3D; zapewnia łatwe pozycjonowanie i duplikowanie modeli na tacy roboczej oraz stosowanie zaawansowanych narzędzi, takich jak manualne czy automatyczne generowanie materiału podporowego.

NAUTA + Cechy

Automatyczne generowanie materiału podporowego: DWS umożliwia wiele sposobów tworzenia podpór, by ułatwić i przyśpieszyć pracę nawet przy skomplikowanych geometriach modeli.

 • Parametryczny silnik: Narzędzia zastosowane w NAUTA ®+ są parametryczne, co pozwala Ci modyfikować rezultaty Twoich prac, kiedy tylko zechcesz.

 • Wyniki Twoich prac są przesyłane do oprogramowania FICTOR®, nowego kontrolera, który współpracuje ze wszystkimi drukarkami DWS i może tworzyć wysokiej jakości modele 3D.

FICTOR® bezpośrednio kontroluje drukarkę 3D poprzez kontrolę materiału budulcowego oraz przeprowadzając bieżące obliczenia (dzieląc model na warstwy, kompensując skurcze materiału itd.)

NAUTA Narzędzia

 • Przekształcanie: przesuwanie, obracanie, skalowanie, przeciąganie do siatki.

 • Informacje o modelu: wymiarowanie, objętość, powierzchnia, estymacja wagi (oparta o wagę wybranego materiału), ilość warstw i ich grubość (dla dzielenia obiektu na warstwy).

 • Dzielenie na części: dzielenie obiektów.

 • Pozycjonowanie: ustalanie pozycji modeli, obracanie i skalowanie, przesuwanie względem osi, przesuwanie obiektu na platformę roboczą i jej środek, dostosowanie obiektu wzdłuż predefiniowanych kierunków.

  • Automatyczne generowanie materiału podporowego: automatyczne generowanie podpór z optymalizacją ilości zużytego materiału, ustawienia rodzajów struktur materiału podporowego i ich wielkości, zmiana wielkości i ilości poszczególnych podpór.

  • Edycja materiału podporowego: tworzenie “drzewek” podporowych, dodawanie i usuwanie podpór, edycja “drzewek”,  ustawianie wielkości i kształtu.

 • Automatyczna budowa bazy: tworzenie pod wybrane podpory czy obiekty, ustawianie jej grubości, tworzenie kratownic pomiędzy materiałem podporowym, by wzmocnić podpory.

 • Kopiowanie: tworzenie prostokątnych / biegunowych / lustrzanych odbić  zaznaczonych obiektów.

Wymagania systemowe

 • Język: Angielski (USA)

 • Pamięć: Minimum 4GB RAM

 • OS: Windows Vista lub podobny (Rekomendowane 64 bit), MAC OS

 • Wyświetlacz: 1280×1024 pixeli lub więcej, 32bit

 • Grafika: OpenGL kompatybilne z karta graficzną z 1 GB pamięci RAM